Intersectorale mobiliteit

Veranderend welkveld
in de zorg maakt overstappen naar
ander sector soms noodzakelijk.De werkgelegenheid in de zorg- en welzijnssector veranderd en fluctueert bovendien. Medewerkers die hun functie verliezen zullen voor een deel in een andere sector werk moeten vinden. Door samenwerkingsverbanden met andere sectoren geeft Limburg Care invulling aan intersectorale mobiliteit en dus de overgang van medewerkers naar andere sectoren dan zorg en welzijn. Bij intersectorale mobiliteit gaat het primair niet om vakkennis. Vakkennis is bij te leren, het gaat primair om competenties. In gesprekken met andere sectoren blijkt dat juist zorgmedewerkers over competenties beschikken die veel gevraagd worden in onze huidige maatschappij. Denk hierbij aan competenties zoals klantvriendelijkheid en stressbestendigheid.
Wat wij met onze partners hebben georganiseerd is dat we matchen op competenties c.q. vaardigheden. Van belang is dat er gewerkt wordt met een ´competentietaal´ binnen de zorg, binnen de customer services, binnen de logistiek etc.  Alleen dan kunnen persoonlijke profielen uit de ene sector goed vergeleken worden met een andere sector. Hier proberen wij samen met onze opdrachtgevers aan te werken. Immers hoe meer eenduidigheid hoe beter de regionale arbeidsmarkt functioneert.