Van baanzekerheid naar werkzekerheid! 

Onder invloed van de veranderingen in de zorg en de lagere budgetten is de flexibele schil binnen de zorg- en welzijnsorganisatie aanzienlijk kleiner geworden. Gelijktijdig wordt steeds meer wendbaarheid gevraagd van de organisaties omdat de workload in deze tijd steeds sterker fluctueert. Pieken en dalen in de workload zijn daarom een serieus probleem.

Vanuit het perspectief van de medewerker is ontplooiing een belangrijk issue. Werk verrichten dat nauw aansluit bij de vaardigheden en competenties krijgt steeds meer aandacht. Bovendien neemt het besef toe dat langdurig werkzaam zijn in één functie binnen één organisatie een verdere individuele ontplooiing in de weg kan staan. Het leidt tot minder persoonlijke doorgroei, er zijn minder prikkels voor vernieuwing en de aansluiting c.q. chemie met de doelgroep kan verminderen. Dit vraagt dat medewerkers meer de regie gaan voeren over hun eigen loopbaan, wat tevens het commitment verhoogt en zelfontplooiing bij medewerkers bewerkstelligt. 

Limburg Care zet in op gezamenlijke arbeidspools die gebaseerd zijn op intensievere samenwerking tussen zorginstellingen. Door deze arbeidspools kunnen pieken en dalen in de workload worden opgevangen door de inzet van een groep flexibel inzetbare krachten.  
De arbeidspool  moet leiden tot: 

- Meer wendbaarheid tussen zorginstellingen
- Meer mobiliteit van werknemers 
- Meer werkzekerheid voor de medewerkers
- Empowerment en verhoogd commitment onder werknemers


Interesse om aan te sluiten bij een van de initiatieven van Limburg Care op het gebied van arbeidspools? Neem contact met ons op!