Advies duurzame inzetbaarheid

 

Mobiliteit in goede en slechte tijden! 

De arbeidsmarkt verandert en hij verandert snel. Dit heeft gevolgen voor zowel medewerker als organisatie. Achterover leunen en stilstaan betekent in de huidige tijd meer dan ooit, achteruitgang. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, techniek en arbeid waren nog niet eerder zo sterk in beweging. Dit betekent dat je constant moet nadenken over de toekomst van de organisatie. Regelmatig eens stil staan staat bij de positie van jouw organisatie op de arbeidsmarkt en inventariseren met welke ontwikkelingen je misschien rekening moet houden. Af en toe eens uit 'de waan van de dag' stappen en jouw organisatie in perspectief zetten. Dit geldt voor een medewerker maar ook zeker voor een organisatie. Voor managementadvies op dit gebied, kunt u contact met ons opnemen.

Limburg Care en haar netwerk helpt organisaties bij inkrimpen maar ook bij uitbreiden van het medewerkersbestand. 
Organisaties worden wendbaar, reageren op veranderingen en hebben een wisselende behoefte in aantal en soort werknemers. Dit betekent dat werknemers in hun kracht moeten staan; een leven lang leren en een loopbaan die zich niet beperkt tot één vakgebied of één werkgever. 

Mobiliteitstrajecten 
Mobiliteitstrajecten organiseren we vanuit de visie dat mobiliteit onderdeel is van een werkend leven.
Het komt voor dat organisaties in de zorg hebben te maken met uitbreiding, krimp of een veranderend werkveld. Als er daarbij afscheid genomen moet worden van medewerkers moet je er op kunnen vertrouwen dat dit zorgvuldig gebeurt. De medewerkers worden begeleid door professionele loopbaanbegeleiders. Zij werken volgens de succesvolle Blended Coaching in individuele, groeps- en online begeleiding. 

Individuele begeleiding wordt gegeven door loopbaanbegeleiders en bemiddelaars. Hier wordt ingegaan op aspecten als omgaan met veranderingen, belemmerende overtuigingen, motivatie en positieve focus.
Daarnaast worden kandidaten geholpen bij het ‘openen van deuren’ en voeren van sollicitatiegesprekken. Groepsbegeleiding wordt ingezet bij een goed cv maken, netwerken, jezelf presenteren, elevator pitch, vacatureanalyse, het inzetten van LinkedIn etc. Via digitale tools kunnen kandidaten ieder moment werken aan hun toekomst en worden zij op afstand ondersteund door een e-coach.

Door bovenstaande aanpak realiseren wij onze missie; mensen en organisaties versterken op de arbeidsmarkt. Wij helpen organisaties wendbaar te zijn en wij helpen mensen bij hun loopbaanontwikkeling.

Snelheid en ontzorgen
Bij de uitvoering van mobiliteitsprojecten hebben wij als doel kandidaten succesvol te begeleiden (naar nieuw werk) en de opdrachtgever te ontzorgen. Hierbij hebben we aandacht voor vragen als: Hoe gaan we om met belangen van werkgever en werknemers? Hoe zorgen we voor een vlekkeloze administratie? Hoe houden we de communicatie helder? We werken transparant met een open communicatie. Dit doet we aan de hand van een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak.

Organisatie
Wij werken met een vast aanspreekpunt en een vast team van adviseurs. In dit team hebben zitting een loopbaanbegeleider en een bemiddelaar. De trajecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd op ons kantoor in Nieuwstadt. Dit zijn de details die ook belangrijk zijn; we halen de kandidaten het liefst uit hun vertrouwde werkomgeving.