Uw partner: Limburg Care

Samen de beste begeleiding voor uw medewerkers organiseren! 

Als je als organisatie moet bezuinigen en daardoor medewerkers moet laten afvloeien, kun je contact met ons opnemen. Limburg Care en haar netwerk helpt organisaties bij het inkrimpen van het medewerkersbestand en het begeleiden van mensen naar nieuw werk. Mobiliteitstrajecten organiseren we vanuit de visie dat mobiliteit onderdeel is van een werkend leven. In de huidige tijd is verandering immers een zekerheid. Organisaties worden wendbaar, reageren op veranderingen en hebben een wisselende behoefte in aantal en soort werknemers. Dit betekent dat werknemers in hun kracht moeten staan; een leven lang leren en een loopbaan die zich niet beperkt tot één vakgebied of één werkgever.

Werknemers in de zorg hebben te maken met bezuinigingen. Als er daarbij afscheid genomen moet worden van medewerkers moet je er op kunnen vertrouwen dat dit zorgvuldig gebeurt. De medewerkers worden begeleid door professionele loopbaanbegeleiders, bemiddelaars, e-coaches en vacaturesupport. Zij werken volgens de succesvolle Blended Coaching in individuele, groeps- en online begeleiding.
Individuele begeleiding wordt gegeven door loopbaanbegeleiders en bemiddelaars. Hier wordt ingegaan op aspecten als omgaan met veranderingen, belemmerende overtuigingen, motivatie en positieve focus.
Daarnaast worden kandidaten geholpen bij het ‘openen van deuren’ en voeren van sollicitatiegesprekken. Groepsbegeleiding wordt ingezet bij een goed cv maken, netwerken, jezelf presenteren, elevator pitch, vacatureanalyse, het inzetten van Linkedin etc.  Via digitale tools kunnen kandidaten ieder moment werken aan hun toekomst en worden zij op afstand ondersteund door een e-coach.
Door bovenstaande aanpak realiseren wij onze missie; mensen en organisaties versterken op de arbeidsmarkt. Wij helpen organisaties wendbaar te zijn en wij helpen mensen bij hun loopbaanontwikkeling.Arbeidspools

Samenwerken in gezamenlijke arbeidspools heeft overwegend voordelen. 


Onder invloed van de veranderingen in de zorg en de lagere budgetten is de flexibele schil binnen de zorg- en welzijnsorganisatie aanzienlijk kleiner geworden. Gelijktijdig wordt steeds meer wendbaarheid gevraagd van de organisaties omdat de workload in deze tijd steeds sterker fluctueert. Dit wordt in de toekomst alleen maar sterker onder invloed van de wijze waarop de aanbestedingen nu georganiseerd zijn. Pieken en dalen in de workload is daarom een serieus probleem.
Vanuit het perspectief van de medewerker is ontplooiing een belangrijk issue. Werk verrichten dat nauw aansluit bij de vaardigheden en competenties krijgt steeds meer aandacht. Bovendien neemt het besef toe dat langdurig werkzaam zijn in één functie binnen één organisatie een verdere individuele ontplooiing in de weg kan staan.

Intersectorale mobiliteit

Minder werkgelegenheid
in de zorg, maakt overstappen naar
ander sector noodzakelijk.


De werkgelegenheid in de zorg- en welzijnssector verandert. Functieprofielen zijn sterk in ontwikkeling, nieuwe functies ontstaan er sommige functies worden overbodig. Andere sectoren bieden echter kansen voor de medewerkers in de sector zorg- en welzijn overbodig zijn. Door samenwerkingsverbanden met andere sectoren geeft Limburg Care invulling aan intersectorale mobiliteit en dus de overgang van medewerkers naar andere sectoren dan zorg en welzijn. Tegelijkertijd kunnen medewerkers vanuit andere sectoren instromen in de sector zorg- en welzijn. Bij intersectorale mobiliteit gaat het primair niet om vakkennis. Vakkennis is bij te leren, het gaat primair om competenties. In gesprekken met andere sectoren blijkt dat juist zorgmedewerkers over competenties beschikken die veel gevraagd worden in onze huidige maatschappij.