Wat doet Limburg Care?

Medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen helpen zelf de regie te voeren over zijn/haar loopbaan

Limburg Care wil in samenwerking met partners in het netwerk oplossingen bieden voor arbeidsmarktproblematiek in de sector zorg en welzijn. We adviseren zowel werkgever als werknemer op het gebied van mobiliteit en flexibiliteit. We bieden tools om goed om te kunnen gaan met de constant veranderende situatie op de arbeidsmarkt. Volgens Limburg Care moeten zowel organisatie als werknemer streven naar duurzame inzetbaarheid;
'het vermogen van medewerkers om gezond, plezierig en productief te werken, binnen of buiten de huidige organisatie, tot aan het moment van uittreden. Het gaat om het verwerven en behouden van een goede positie op de arbeidsmarkt'.

Het nastreven van deze visie is een gedeelde verantwoordelijkheid; De organisatie faciliteert, schept mogelijkheden en motiveert. De medewerker is grotendeels zelf verantwoordelijk voor het verwerven en behouden van een sterke positie op de arbeidsmarkt. 

Limburg Care wil een opstap zijn tot een innovatief permanent intersectoraal mobiliteitscentrum. Door te verbinden, te inspireren en vooral door te doen. Doel is om de werkzekerheid in de zorg en welzijnssector te verhogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instellingsoverstijgende arbeidspools maar ook sectoroverstijgende arbeidspools. Kennis en competenties zijn immers vaak breder inzetbaar dan een specifieke sector.