Partners van Limburg Care.


Afbeeldingsresultaat voor zorg aan zet

De kracht van Limburg Care ligt in het verbinden van partners om ons heen, samen sterk! 

Onze manier van werken is sterk gericht op samenwerking en het verbinden van partijen. We proberen partijen aan ons te binden die geloven in dezelfde visie als wij: 'Samen weer aan het werk!'. Limburg Care heeft de volgende samenwerkingen:


Matchcare
hanteert het volgende vertrekpunt voor haar activiteiten:

"Het vergroten van inzicht en het bevorderen van zelfredzaamheid leidt tot duurzaam aantrekkelijke organisaties en individuen"
Van organisaties wordt meer dan ooit gevraagd snel in te spelen op een continu veranderende omgeving. Organisaties moeten veerkracht tonen, zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden en proactief op zoek gaan naar toekomstige kansen. Van individuen wordt verwacht dat ze hierin mee kunnen gaan, zelfredzaam zijn en zich tegelijkertijd met de doelen van de organisatie verbinden.


UWV: Missie en visie van deze organisatie zijn:
Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


Baandomein
Staat en gaat voor duurzame inzetbaarheid van werkenden. Baandomein is een samenwerkingsverband organisaties en ondernemingen die doelgericht willen investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Daarmee anticipeert Baandomein op de effecten van de sterke vergrijzing, ontgroening en krimp in onze regio op de arbeidsmarkt. In Zuid-Limburg blijken die effecten eerder en sterker dan in andere regio's. Limburg Care maakt gebruik van het RTC van Baandomein. Hier kunnen medewerkers assessments invullen, een online profiel publiceren en zoeken naar vacatures. 


Zorg aan Zet 
Zorg aan Zet is een regionale arbeidsmarktorganisatie, werkzaam voor organisaties binnen de sector zorg en welzijn. Deelnemers zijn de bij Zorg aan Zet aangesloten zorgorganisaties. Samenwerken, ondersteunen en verbinden zijn de kernwaarden die voorop staan binnen de activiteiten van Zorg aan Zet. De kracht van Zorg aan Zet ligt in de combinatie van strategische en beleidsmatige activiteiten naast concrete en praktische support.


FCB
 
stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Onder andere via stimuleringsregelingen, ondersteuning van innovatieve projecten, trainingen, workshops en andere collectief ontwikkelde instrumenten. Samengesteld voor en door werkgevers en werknemers in de drie branches.


FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties Jeugdzorg Nederland, MOgroep, Brancheorganisatie Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.