Hoe werkt Limburg Care?

Medewerkers die weten wat de arbeidsmarkt vraagt en waar kansen liggen in de toekomst. Duurzame inzetbaarheid, daar doen we het voor! 

De arbeidsmarkt verandert continu. Logisch, onze maatschappij bevindt zich in een roller coaster van veranderingen. Het is niet alleen zo dat je werkloos kunt worden, het kan ook zijn dat er helemaal geen behoefte meer is aan het soort werk dat je verricht. Daarnaast ontstaan er nieuwe vacatures waar geen juist opgeleide mensen voor te vinden zijn. Gevolg veel werklozen maar tegelijkertijd ook vacatures.

Wat vraagt dit nu van de maatschappij, van een bedrijf c.q. organisatie, van een werkgever, van een medewerker, van een werkzoekende? Wendbaarheid, flexibiliteit; daar gaat het om en dus het vermogen om snel op veranderingen te kunnen inspelen. Door zelf veel meer de regie over je loopbaan te nemen. Wie ben ik, wat kan ik, wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en wat moet ik doen om die mogelijkheden te benutten. Door focus hierop word je werkfit en wordt je werkzekerheid en waarschijnlijk ook je werkplezier groter. Dus verantwoordelijkheid nemen en niet afwachten tot de volgende organisatie zich aandient.

Dit is wat Limburg Care wil bereiken met de begeleiding van haar deelnemers. Arbeidsfitte, zelfverzekerde medewerkers die weten wat er gevraagd wordt op de arbeidsmarkt en daardoor meer kans hebben op nieuw werk. Onze coaching en matching is daarop gericht. 
Wij onderscheiden twee situaties. De situatie waarin je boventallig wordt (gedwongen mobiliteit) en de situatie waarin je zelf wilt weten waar je staat op de arbeidsmarkt (blije mobiliteit).

Mobiliteit

 Blije mobiliteit: werken aan je eigen werkplezier en ontwikkeling!


Gedwongen mobiliteit: een reorganisatie en je moet zoeken naar nieuw werk


Er sluimert iets bij je, of sterker nog, je voelt een sterk verlangen naar ander werk of je hebt het niet meer naar je zin in je huidige werk of zelfs je baalt ervan als een stekker. Blijf je er mee rondlopen met alle risico's van dien? Het kan ten koste gaan van je gezondheid, je relatie en je sociale contacten. Laat het niet gebeuren! Je hebt nu de kans om je breed te oriënteren op je toekomst.

Gun jezelf ruimte om te groeien, om jezelf verder te ontplooien en werk te vinden dat beter bij je past. We pakken dit als volgt aan. We beginnen met een oriëntatie. Die bestaat eruit dat je zelf een profiel aanmaakt. Dit geeft antwoord op de vragen: wie ben ik en wat kan ik? Daarna ga je samen met een loopbaanbegeleider aan de slag met de loopbaanverkennertest. Deze test geeft onder andere een inschatting van je beroepsmogelijkheden op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten je vakgebied. Op basis van dit inzicht moet je zelf een keuze gaan maken over je toekomst. Maak je de keuze dat je daadwerkelijk stappen wilt maken om nieuw werk te vinden, dan gaan we samen aan de slag om dit mogelijk te maken. Met je werkgever maken we hierover vervolgens afspraken.


Ja, dan overkomt het je. Je wordt boventallig. Je krijgt te horen dat je over een aantal maanden daadwerkelijk op straat staat. Natuurlijk doet dit pijn en kan dit leiden tot boosheid en frustratie. 
Daar moet je eerst over heen kunnen stappen en dat valt lang niet altijd mee. Maar dit is wel noodzakelijk. Je tijd en energie moet weer gericht worden op de toekomst. Daar gaan we samen (jij en je loopbaanbegeleider) aan werken. En dit betekent echt werken. In eerste instantie vooral aan jezelf werken. Jezelf klaar maken voor de arbeidsmarkt en dus zelfvertrouwen kweken. Inzicht krijgen in je kwaliteiten en talenten en er achter komen wat je wilt. Daarnaast werken aan je cv en aan de wijze van jezelf presenteren in een sollicitatiegesprek. Deze fase noemen we coaching.
Daarna gaan we op zoek naar nieuw werk. We gaan kijken bij bedrijven die medewerkers zoeken en waarvan de inhoud van het werk bij jou past. Een excursie, stage en leerwerkplek etc. zijn de mogelijkheden die ingezet gaan worden. Deze fase noemen we matchen en moet leiden tot nieuw werk. 
Bedenk bij dit alles: het gaat om jouw toekomst. Jijzelf moet de verantwoordelijkheid nemen. Wij helpen maar jij moet het doen!