Wat doet Limburg Care?

Medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen helpen zelf de regie te voeren over zijn/haar loopbaan

Limburg Care wil in samenwerking met partners in het netwerk oplossingen bieden voor arbeidsmarktproblematiek in de sector zorg en welzijn. We adviseren zowel werkgever als werknemer op het gebied van mobiliteit en flexibiliteit. We bieden tools om goed om te kunnen gaan met de constant veranderende situatie op de arbeidsmarkt. Volgens Limburg Care moeten zowel organisatie als werknemer streven naar duurzame inzetbaarheid; 
'het vermogen van medewerkers om gezond, plezierig en productief te werken, binnen of buiten de huidige organisatie, tot aan het moment van uittreden. Het gaat om het verwerven en behouden van een goede positie op de arbeidsmarkt'. 

Het nastreven van deze visie is een gedeelde verantwoordelijkheid; De organisatie faciliteert, schept mogelijkheden en motiveert. De medewerker is grotendeels zelf verantwoordelijk voor het verwerven en behouden van een sterke positie op de arbeidsmarkt. 

Limburg Care wil een opstap zijn tot een innovatief permanent intersectoraal mobiliteitscentrum. Door te verbinden, te inspireren en vooral door te doen. Doel is om de werkzekerheid in de zorg en welzijnssector te verhogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instellingsoverstijgende arbeidspools maar ook sectoroverstijgende arbeidspools. Kennis en competenties zijn immers vaak breder inzetbaar dan een specifieke sector. 


 

Hoe werkt Limburg Care?

Medewerkers die weten wat de arbeidsmarkt vraagt en waar kansen liggen in de toekomst. Duurzame inzetbaarheid, daar doen we het voor! 

De arbeidsmarkt verandert continu. Logisch, onze maatschappij bevindt zich in een roller coaster van veranderingen. Het is niet alleen zo dat je werkloos kunt worden, het kan ook zijn dat er helemaal geen behoefte meer is aan het soort werk dat je verricht. Daarnaast ontstaan er nieuwe vacatures waar geen juist opgeleide mensen voor te vinden zijn. Gevolg veel werklozen maar tegelijkertijd ook vacatures. 

Wat vraagt dit nu van de maatschappij, van een bedrijf c.q. organisatie, van een werkgever, van een medewerker, van een werkzoekende? Wendbaarheid, flexibiliteit; daar gaat het om en dus het vermogen om snel op veranderingen te kunnen inspelen. Door zelf veel meer de regie over je loopbaan te nemen. Wie ben ik, wat kan ik, wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en wat moet ik doen om die mogelijkheden te benutten. Door focus hierop word je werkfit en wordt je werkzekerheid en waarschijnlijk ook je werkplezier groter. Dus verantwoordelijkheid nemen en niet afwachten tot de volgende organisatie zich aandient.

Dit is wat Limburg Care wil bereiken met de begeleiding van haar deelnemers. Arbeidsfitte, zelfverzekerde medewerkers die weten wat er gevraagd wordt op de arbeidsmarkt en daardoor meer kans hebben op nieuw werk. Onze coaching en matching is daarop gericht. 
Wij onderscheiden twee situaties. De situatie waarin je boventallig wordt (gedwongen mobiliteit) en de situatie waarin je zelf wilt weten waar je staat op de arbeidsmarkt (blije mobiliteit).