ViewDetail


Kickoff StanietStil.nl.
Een moderne aanpak van werving en selectie

Afgelopen 18 december vond de kick-off bijeenkomst plaats van het project Sta-niet-Stil (voorheen Startklaar). Sta-niet-Stil heeft als doel het vinden en (her)enthousiasmeren van medewerkers voor de sector Zorg en Welzijn. Het zoeken en selecteren van deze medewerkers gebeurt op geheel nieuwe wijze, door gebruik te maken van bigdata analyses. Met Sta-niet-Stil gaan we op zoek naar nieuwe medewerkers die via de reguliere kanalen minder snel gevonden worden, maar die op basis van competenties en persoonlijke vaardigheden wel geschikt zijn voor (her)intrede in de sector Zorg en Welzijn.

Tijdens de kick-off bijeenkomst mochten we een 8-tal geïnteresseerde organisaties uit de sector verwelkomen. Daarbij waren we verheugd met de aanwezigheid van onder meer CNV, AWVN en FCB. De aanwezigen hebben kennisgenomen van de werkwijze en de technologie waarvan gebruik wordt gemaakt binnen het project. Naar aanleiding hiervan ontstond een discussie over de toekomst van de sector en de vraag naar medewerkers in de komende jaren.

Als we opleiding en werkervaring nu eens van een profiel schrappen, naar welke skills en competenties zijn we dan op zoek binnen de sector? En de daaropvolgende vraag: Waar vinden we mensen met deze skills en competenties? Kortom, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het tekort binnen de sector vragen om een nieuwe benadering bij het aantrekken van medewerkers. De uitdaging van het project Sta-niet-Stil ligt o.a. in het vormgeven van deze nieuwe benadering. Daarbij hopen we de sector gedurende het komende jaar te kunnen versterken met zoveel mogelijk nieuwe medewerkers.

Op korte termijn is de technologie achter Sta-niet-Stil helemaal gereed waarna ook de website live gaat (www.stanietstil.nl). Het project Sta-niet-Stil wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en is een initiatief van Stichting Baandomein, Zorg aan Zet en Limburg Care.


< Lees al het nieuws