Actueel

maandag 15 januari 2018
Kickoff StanietStil.nl
Een moderne aanpak van werving en selectie

Afgelopen 18 december vond de kick-off bijeenkomst plaats van het project Sta-niet-Stil (voorheen Startklaar). Sta-niet-Stil heeft als doel het vinden en (her)enthousiasmeren van medewerkers voor de sector Zorg en Welzijn. Het zoeken en selecteren van deze medewerkers gebeurt op geheel nieuwe wijze, door gebruik te maken van bigdata analyses. Met Sta-niet-Stil gaan we op zoek naar nieuwe medewerkers die via de reguliere kanalen minder sn...

>> verder lezen

maandag 14 augustus 2017
Arbeidsmarktrapportage Q2 Matchcare
Recent is de nieuwste versie van de arbeidsmarktrapportage van onze partner Matchcare verschenen, dit keer over Q2 van 2017. Wat valt op?
De vraag naar personeel blijft toenemen.
In alle provincies stijgt het aantal vacatures.
Opvallend meer vacatures in het vakgebied Productie
Software developer nog steeds het meest gevraagde beroep
De stijgende lijn naar personeel zet door. Met 9% iets minder dan het voorgaande kwartaal, maar nog steeds substantieel. Naast ...

>> verder lezen

donderdag 10 augustus 2017
Aan het werk voor ouderen!
Arbeidsmarktagenda 2023: Aan het werk voor ouderen!

Een breed gedragen akkoord om te zorgen voor goede gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan hebben ActiZ ,branchevereniging BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en het ministerie van VWS 
de afgelopen periode gewerkt. Met keuzes van ouderen als nadrukkelijke wegwijzer.
Het resultaat is de Arbeidsmarktagenda 2023. ‘Aan het werk voor ouderen!’
Op 12 juli hebbe...

>> verder lezen

dinsdag 7 april 2015
Competenties in de toekomst belangrijker dan CV
Niet ervaring, maar competenties wegen voor werkgevers in 2020 het zwaarst bij de overweging om een sollicitant aan te nemen. Het traditionele curriculum vitae, een opsomming van opleiding en ervaring, wordt dan ook steeds minder belangrijk. Dat stelt Tempo-Team op basis van eigen trendonderzoek. De baan voor het leven is verleden tijd. Als werknemer moet je je razendsnel kunnen aanpassen, je continu ontwikkelen en gemotiveerd blijven. Anders verlies je je plaats op de arbeidsmarkt, aldus de uit...
>> verder lezen

vrijdag 27 maart 2015
Premobiliteit voorkomt gedwongen ontslagen.
Hoe vroeger zorginstellingen werken aan flexibiliteit in hun personeelsbestand, des te soepeler kunnen zij in de komende jaren de omslag maken naar een nieuwe organisatie.

Werken aan premobiliteit blijkt te kunnen voorkomen dat gedwongen ontslagen nodig zijn. Het is echter slechts een minderheid van de zorginstellingen die al vroegtijdig werk heeft gemaakt van premobiliteit. Bestuurders en personeelsmanagers zien nog weinig mogelijkheden voor ‘zorgwerkers’ buiten de zo...

>> verder lezen

vrijdag 27 maart 2015
Een regionale arbeidspool: is dat de toekomst?
De zorgsector is ingrijpend aan het veranderen voor zowel de cliënten als de zorgmedewerkers en zorginstellingen. Een sterk transformerende sector vraagt om innovatieve oplossingen op tal van terreinen. In de huidige markt is het voor zorginstellingen van essentieel belang om flexibel te kunnen reageren op ontwikkelingen. Dit geldt zeker ook voor het personeelsbeleid. Hierdoor kan snel worden gereageerd op boventalligheid en ondertalligheid. Een strategisch personeelsbeleid door HR wordt ge...
>> verder lezen

vrijdag 27 maart 2015
Diensten Limburg Care opgenomen in loopbaanwinkel FCB.
Het is definitief. Limburg Care is opgenomen in de Loopbaanwinkel van FCB. Hierdoor kunnen de werkgevers in de jeugdzorg, welzijn en kinderopvang gebruik maken van de diensten van Limburg Care tegen een gereduceerd tarief. Uit de zogenaamde sectorgelden wordt op de producten van Limburg Care een subsidie gegeven van 50%. Dit maakt de diensten van Limburg Care extra aantrekkelijk.

Limburg Care biedt een viertal diensten aan: oriëntatie, coaching, matching en het totale traject...

>> verder lezen

vrijdag 27 maart 2015
Samenwerken met Limburg Care. Graag!
Wij geloven in de kracht van samenwerken. Wij denken dat door samenwerken het uiteindelijke resultaat veel groter kan zijn dan wanneer je het alleen doet. Dat geldt zeker als je actief bent op de arbeidsmarkt. Niemand kan de arbeidsmarkt in zijn totaliteit overzien.

Samen lukt dat wel. Dit betekent verbinden en nog eens verbinden. In ons netwerk proberen wij partners te vinden die vanuit dezelfde visie werken als wij en een duidelijke toegevoegde waarde hebben. Een toegevoegde waa...

>> verder lezen

vrijdag 27 maart 2015
Meer kans op werk creëren we samen.
Een goede coaching en matching bepaalt niet alleen het resultaat. Het uiteindelijke resultaat, los van de algemene economische situatie, wordt ook bepaald door omstandigheden op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de versnippering van de arbeidsmarkt, het ontbreken van een eenduidige competentietaal en de toenemende spanning tussen de noodzaak tot flexibiliteit in de bedrijfsvoering en de zekerheid voor de medewerker. Hier heef...
>> verder lezen